El món de les Falles no té tradició recent en l’ús de cap tipus de llibertats en el terreny de la premsa i dels mitjans de comunicació. Els diaris i les periodistes falleres hem viscut -fins i tot aquelles que encara som joves- anys de censura i dirigisme.
Com a resposta a esta situació, El Poder Faller naix per a cobrir les Falles des de la informació veraç i contrastada, front al soroll de les notícies que ens ofereixen una visió parcial o directament falsa de la realitat, en massa ocasions seguint interessos maniqueus.
Des de la nostra redacció creiem que tenim l’obligació d’oferir ferramentes al públic faller i a la societat en general, per a crear opinió i fomentar l’esperit crític. La realitat és tossuda, però no és binària i sense una visió crítica s’hi imposen discursos que enfronten el món faller i les persones.
El Poder Faller busca la igualtat entre la ciutadania i les Falles, amb la informació com a primera línia de batalla contra la manipulació dels poders fàctics dominats per les persones no falleres. Les falleres som una minoria en un món globalitzat no faller, però tenim veu i nosaltres volem compartir-la.
Creiem en un periodisme faller progressista, combatiu i popular, que done veu als col·lectius fallers més desprotegits, com les menors falleres no acompanyades, que nosaltres preferim anomenar simplement xiquetes. O les falleres que es veuen obligades a romandre dins de la carpa o del casal contra la seua voluntat per un temps indeterminat, que viuen sota l’amenaça constant de ser retornades sense cap seguretat a un carrer que no els pertoca per demarcació del ban faller.
Volem ajudar a que la festa isca al carrer, sense la necessitat d’ofrenar. Defensar els solars i places com espais públics per a Falles i no per a PAIs. Informarem i denunciarem la uberització del tallers fallers i el masclisme en les Falles, som falleres i no senyoretes.
Però sobretot volem que tu, fallera, estigues informada, perquè una fallera desinformada, és una fallera submisa.