La Falla La Justícia fa 30 anys! Esta comissió va ser fundada el 1989, coincidint amb la creació del Tribunal SUPERIOR! de Justícia de la CV. Després de vint-i-nou anys en la clandestinitat, la comissió ix de la seua demarcació a les clavegueres del que eren els antics jutjats de la ciutat de València (Porta de la Mar) per a reclamar JUSTÍCIA FALLERA. El nostre monument porta des de la “transició” cremant baix dels vostres peus, un monument fet de les brases de les sentències que hem dictat des del 1939 i ara eixim de baix terra per a reivindicar les sentències falleres, sentències marcades per la injustícia, la cobdícia, la classícia i el detritus.
Voleu saber més sobre justícia fallera? Adquiriu el pack de les antigues Falles Populars i Combatives, perquè Falla La Justícia els hem denunciat, hem guanyat el judici civil, penal, mercantil, de dret canònic i romà i ens hem apoderat de la seua comissió. Recordeu el nostre lema “Falla La Justícia, amunt amb la immundícia”.